Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bezpieczni uczestnicy ruchu

Solidne wygrodzenia ochronne

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów stosuje się w celu wyeliminowania lub zmniejszenia niebezpieczeństw na jakie narażony jest pieszy i rowerzysta.
Do urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów zaliczamy:

  • bariera U11a
  • bariera U12a
  • bariera U12a typ olsztyński
  • bariera międzytorowa RS

*Możliwość wykonania zgodnie z projektem klienta

Przykładowe realizacje

83-314 Somonino
ul. Spółdzielców 1