Dofinansowanie z Unii Europejskiej

RADBUR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej”. Celem projektu jest „Rozwój łańcucha dostaw w zakresie produkcji i obrotu produktami rybołówstwa poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz utworzenie nowego miejsca pracy”. Przedmiotem realizacji operacji jest zakup sprzętu na potrzeby prowadzonej przez Radbur Sp. z o.o. działalności gospodarczej w zakresie rybactwa. Efektem projektu będzie natomiast rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oferowanych przez Spółkę oraz stworzenie jednego nowego miejsca pracy. Zakup sprzętu przełoży się na poprawę organizacji całego procesu produkcji w Spółce, a w konsekwencji na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

83-314 Somonino
ul. Spółdzielców 1