Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

1. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej -2021 r.

RADBUR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej”. Celem projektu jest „Rozwój łańcucha dostaw w zakresie produkcji i obrotu produktami rybołówstwa poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz utworzenie nowego miejsca pracy”. Przedmiotem realizacji operacji jest zakup sprzętu na potrzeby prowadzonej przez Radbur Sp. z o.o. działalności gospodarczej w zakresie rybactwa. Efektem projektu będzie natomiast rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oferowanych przez Spółkę oraz stworzenie jednego nowego miejsca pracy. Zakup sprzętu przełoży się na poprawę organizacji całego procesu produkcji w Spółce, a w konsekwencji na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

Program „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Radbur Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pn. „Zakup innowacyjnego urządzenia na potrzeby zwiększenia potencjału produkcyjnego firmy”. Celem operacji był „Wzrost potencjału produkcyjnego i usługowego firmy Radbur oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy, poprzez zakup nowej maszyny”. W wyniku realizacji projektu zakupiono system do cięcia plazmowego, czego efektem było stworzenie 2 nowych miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Wartość operacji sięgnęła kwoty 215 250,00 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków dotacji UE wyniosła 63 742 zł. Projekt został w całości zrealizowany w 2018 roku.
Radbur Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pn. „Zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej”. Celem operacji był „Rozwój przedsiębiorczości i stworzenie 2 nowych miejsc pracy w łańcuchu dostaw produktów rybactwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i sprzętu”. W wyniku realizacji projektu zakupiono kostkarkę do lodu oraz sieci do połowów ryb wraz z oprzyrządowaniem, czego efektem było stworzenie 2 nowych miejsc pracy oraz zwiększenie potencjału produkcyjno – usługowego Spółki. Wartość operacji sięgnęła kwoty 18 301,05 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków dotacji UE wyniosła 6 422 zł. Projekt został w całości zrealizowany w 2018 roku.