Gdańsk – osłony przeciwporażeniowe na obiektach kolejowych 02.2017