Nowa wiata nad dystrybutorami paliw płynnych i gazu LPG w Somoninie

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00763-6173-SW1102111/13/14  z dnia 19  lutego  2014 roku w Gdańsku, Radbur Sp. z o. o. zrealizowała operację pn. „Budowa nowej wiaty nad dystrybutorami paliw płynnych i gazu LPG w Somoninie”. Celem operacji była poprawa jakości życia społeczności rybackich poprzez rozwój sektora usług na rzecz tych społeczności. Firma otrzymała na realizację zadania pomoc w kwocie 74 641,00 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: 55 980,75 zł.Dzięki realizacji operacji zwiększył się komfort użytkowników stacji paliw a także budowa wiaty przyczyniła się do poprawy wyglądu całego obiektu. Ponadto zastosowano nowoczesne sposoby organizacji i zarządzania stacją poprzez wdrożenie pro-rybackiego programu lojalnościowego dla klientów stacji  paliw z kartami stałego klienta – na obszarze LSROR Kaszuby.      Szczegóły pod numerem tel. 58 684-11-86