Spółka Radbur prowadzi nowoczesną wylęgarnię ryb w obiegu zamkniętym – powstałą na potrzeby zarybień Jezior Raduńskich. Od 2011r posiadamy własną wylęgarnię i podchowalnię ryb w chłodzonym obiegu zamkniętym co umożliwia nam wyprodukowanie własnego narybku sielawy, szczupaka i lina.
ZARYBIENIA JEZIOR
Prowadzimy zarybienia naszych jezior systematycznie zgodnie z zatwierdzonymi Operatami Rybackimi przez Instutut Rybactwa Śródlądowego. Zarybienia odbywają się następujących porach roku:
– wiosną: sielawa ok. 6 mln szt, szczupak ok. 2 mln szt – wylęg własny
– latem: węgorz ok. 10 tys szt. (100kg) -wylęg zakupiony
– jesienią: linem 150-200 kg – wylęg własny
Wpuszczony materiał zarybieniowy dojrzewa w zależności od gatunku ryby, np.

  • szczupak 2-4 lata
  • lin 3-5 lat
  • sielawa 2-3 lata
  • węgorz 6-10 lat

Więcej informacji na temat wylęgarnictwa i podchowywania ryb można uzyskać poprzez kontakt z ichtiologiem – mgr inż. Włodzimierz Adam Wójtowicz tel. 695-200-887