Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00204-6173-SW1100668/12/13 z dnia 31 lipca 2012 roku, Radbur Sp. z o. o. zrealizowała operację pn. „Zakup samochodu do sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa na obszarze LSROR Kaszuby”.

Celem operacji była poprawa jakości życia społeczności rybackich poprzez rozwój sektora usług na rzecz tych społeczności.

Firma otrzymała na realizację zadania pomoc w kwocie 36 013 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: 27 009,75 zł.

Dzięki realizacji operacji wprowadziliśmy nowąusługę na obszarze LSROR Kaszuby, pn. „Świeża rybka na telefon”. Mogą z niej skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni. Poza stałymi miejscami sprzedaży ryb bezpośrednio z jeziora, uruchomiliśmy usługę z dostawą do domu/ placówki gastronomicznej/ instytucji.

Szczegóły pod numerem tel. 695-200-887