powierzchnia lustra wody: 52,89 ha
średnia głębokość: 5,6 m
długość lini brzegowej: 5440 m
typ jeziora: leszczowe
max długość: 1835 m
max szerokość: 550 m
max głębokość: 11,8 m
występujące gatunki ryb:
węgorz, płoć, okoń, szczupak, leszcz