powierzchnia lustra wody: 392,29 ha 
średnia głębokość: 15,5 m 
długość linii brzegowej: 16500 m 
typ jeziora: sielawowe 
max długość: 5900 m 
max szerokość: 900 m 
max głębokość: 43,0 m 
występujące gatunki ryb: 
sielawa, węgorz, leszcz, płoć, szczupak