powierzchnia lustra wody: 645,86 ha
długość lini brzegowej: 31100 m
typ jeziora: leszczowe
max długość: 9670 m
max szerokość: 1370 m
max głębokość: 35,4 m
występujące gatunki ryb:
płoć, węgorz, okoń, leszcz, sielawa, szczupak