powierzchnia lustra wody: 328,95 ha
średnia głębokość: 6,7 m
długość lini brzegowej: 19010 m
typ jeziora: leszczowe
max długość: 6360 m
max szerokość: 760 m
max głębokość: 21,0 m
występujące gatunki ryb:
sielawa, węgorz, leszcz, szczupak