powierzchnia lustra wody: 159,16 ha
średnia głębokość: 11,0 m
długość lini brzegowej: 6050 m
typ jeziora: sielawowe
max długość: 2075 m
max szerokość: 940 m
max głębokość: 38,5 m
występujące gatunki ryb:
sielawa, węgorz, płoć, szczupak, okoń, leszcz