RADBUR jako Użytkownik Jezior Raduńskich od 1995r.

Na Kaszubach turystyka i rekreacja koncentruje się głównie wokół jezior, a najpiękniejszą metodą wypoczynku jest wędkarstwo. Sport ten przeznaczony jest dla osób w każdym wieku, potrzeba jedynie sprzętu, karty wędkarskiej i zezwolenia na wędkowanie. Na jeziorach pojawia  się ok. 6500-7000 wędkarzy rocznie. W związku z tym  RADBUR jako Użytkownik Jezior Raduńskich od 1995r. stworzył już ponad 50 punktów sprzedaży zezwoleń wędkarskich, w coraz to większym stopniu zarybia jeziora oraz w każdy możliwy i dostępny sposób broni się przed kłusownictwem i kormoranami.

Charakterystyka Jezior Użytkowanych Przez Spółkę RADBUR.

Informacja o zarybieniach wykonanych w 2017 roku

RADBUR Sp. z o. o. w Somoninie przedstawia do publicznej wiadomości informację o zarybieniach Jezior Raduńskich, które zostały zrealizowane w 2017 roku.

informacja o zarybieniach2017

Galeria z zarybień 2017r.:

Szczupak:                                                     Sielawa:                                                       Węgorz:                                                          Lin:

 

 Kormoran Czarny– nieprzyjaciel Jezior Raduńskich

Wędkarze i rybacy Jezior Raduńskich uporczywie zmagają się ze szkodliwym działaniem kormoranów czarnych, które osiedlają się w ilości ok. 2000 szt. zwykle od maja do grudnia.  To zmusza nas do ubiegania się o pozwolenie na odstrzał i płoszenie kormoranów. Tymi działaniami zajmują się zaprzyjaźnione Koła Myśliwskie oraz Rybacy. Niestety, kormorany to bystre zwierzęta i nie zawsze są uchwytne. Zwykle po pierwszych strzałach, odlatują na środek jeziora. Apelujemy aby w przypadku zauważenia większego stada kormorana kontaktować się z ichtiologiem (tel. 695-200-887) lub też podjąć próbę płoszenia.

Widok z dn. 02.10.2017r., kormorany nad j. Raduńskim Górnym. 

 Szczegóły pod nr tel.  695-200-887 – ichtiolog mgr inż. Włodzimierz Adam Wójtowicz