Spółka RADBUR od 1995 roku jest Użytkownikiem Jezior Raduńskich o łącznej powierzchni 2000 ha, w których skład wchodzą następujące jeziora:

Na jeziorach dominuje w coraz większym stopniu wędkarstwo (od  4000  do  5000 wędkarzy rocznie).  Turystyka i rekreacja koncentruje się głównie wokół jezior. Jedną z najpiękniejszych metod wypoczynku jest wędkarstwo, którego nigdy nie przestaniemy się uczyć. Jest to sport, w którym wędkarz powinien posługiwać się sprzętem o określonych parametrach oraz posiadać licencję (kartę wędkarską). Wędkarstwo mogą uprawiać osoby w każdym wieku – zatem zapraszamy wszystkich nad nasze jeziora.

INFORMACJA O ZARYBIENIACH WYKONANYCH W 2017 ROKU

RADBUR Sp. z o. o.  w Somoninie przedstawia do publicznej wiadomości informację o zarybieniach Jezior Raduńskich, które zostały zrealizowane w 2017 roku.
informacja o zarybieniach

Informujemy, iż w listopadzie br. odbędzie się zarybienie linem w ilości 300 kg.

Galeria z zarybienia 2017r.:

Szczegóły pod nr tel.  695-200-887 – ichtiolog mgr inż. Włodzimierz Adam Wójtowicz

 

KORMORAN CZARNY – NIEPRZYJACIEL JEZIOR RADUŃSKICH

Wędkarze i rybacy Jezior Raduńskich uporczywie walczą z działaniem szkodliwego kormorana czarnego na naszych jeziorach. Mają one swoje gniazdowiska nad jeziorem Raduńskim Dolnym – liczące nawet w sezonie do 2000 sztuk. Większość kormoranów przebywa nad naszymi jeziorami głównie w miesiącach od maja  do listopada. Co roku ubiegamy się o pozwolenie na odstrzał  i płoszenie kormorana czarnego w ilości  ok  150 sztuk. Zlecamy odstrzał i płoszenie zaprzyjaźnionym Kołom Myśliwskim. Kormorany bardzo szybko się uczą i unikają myśliwych. Po pierwszych strzałach, wypływają na środek jeziora i  stają się nieuchwytne. W celu zapoznania się z problemem – udostępniamy link  Materiał o kormoranie czarnym W przypadku zauważenia większego stada kormorana nad naszymi jeziorami – prosimy o kontakt z ichtiologiem tel. 695-200-887 lub też podjęcie próby płoszenia.